News Update :

Bolehkah Wanita Haid Memandikan Jenazah?

25 September 2013 08.35
Pertanyaan:

Apakah jenazah perempuan tidak boleh dimandikan oleh wanita yang sedang haid?
Nur Ramadhani – Duren Sawit

Jawaban:

Al-Hamdulillah, shalawat dan salam teruntuk Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya.

Baarakallahu fiik Ukhti Nur Ramadhani, Para ulama tidak berbeda pendapat tentang sah dan bolehnya wanita haid memandikan jenazah. Perbedaan pendapat mereka berkaitan dengan kemakruhannya. Ada dua pendapat besar; Pertama: makruh atas wanita haid memandikan jenazah, ini pendapat beberapa ulama dari kalangan Tabi’in seperti Imam Hasan Bashri dan Ibnu Sirin. Madhab Hambali memilih pendapat ini.

Pendapat kedua: tidak dimakruhkan atas wanita haid memandikan jenazah, ini pendapat jumhur ulama dari kalangan Tabi’in dan sesudahnya seperti Alqamah, ‘Atha, pendapat Madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Inilah pendapat yang lebih benar, karena menetapkan hukum makruh adalah perkara syar’i yang membutuhkan dalil. Sedangkan tidak ditemukan dalil yang melarang dan memakruhkannya. (Disarikan dari jawaban Syaikh Khalid al-Mushlih, dinukil dari islamway.com)

Fatwa Lajnah Daimah

يجوز للمرأة وهي حائض أن تغسل النساء وتكفنهن ، ولها أن تغسل من الرجال زوجها فقط ، ولا يعتبر الحيض مانعاً من تغسيل الجنازة

“Wanita yang sedang haid boleh memandikan jenazah para wanita dan mengafani mereka. Dibolehkan juga baginya memandikan sebagian kaum lelaki, hanya suaminya saja. Haid tidak menjadi penghalang dari memandikan jenazah.” (Fatawa Al-Lajnah al-Daimah li al-Buhuts al-‘Ilmiyah wal Ifta’: 8/369). Wallau Ta’ala A’lam. [PurWD/voa-islam.com]
 

© Copyright Indahnya Islam 2010 - 2016 | Powered by Blogger.com.